भाजपा ने किसानों को लहूलुहान करने का किया काम : बन्ना

जांच

संसू,गम्हरिया:भारतीयराष्ट्रीयकांग्रेसका136वांस्थापनादिवसकेअवसरपरकांड्रामेंआयोजितकार्यक्रममेंराज्यकेस्वास्थ्यमंत्रीबन्नागुप्तानेकहाकिभाजपानेगांवगरीबकिसानोंकोलहूलुहानकरनेकाकामकियाहै।यहांकीएयरपोर्ट,रेल,सीसीएल,बीसीसीएल,एमटीएनएलएवंबीएसएनएलकोबेचनेकीसाजिशकी।इससेभीमननहींभरातोप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीनेदेशकेकिसानोंकोभीगिरवीरखनेकाषड्यंत्ररचनेकाकामकियागयाहै।भारतीयराष्ट्रीयकांग्रेसके136वेंस्थापनादिवसपरबतौरमुख्यअतिथिउपस्थितराज्यकेस्वास्थ्यमंत्रीबन्नागुप्तानेउपरोक्तबातेंकही।उन्होंनेकहाकिराम-रामकीनारालगानेवालीभाजपासरकारनेरामकेभक्तमहात्मागांधीकेउसूलोंकोभीनहींछोड़ा।इसमौकेपरविशिष्टअतिथिकेरूपमेंउपस्थितकृषिमंत्रीबादलपत्रलेखनेकहाकिकिसानोंकेलिएराज्यसरकारपूरीतरहसेसमर्पितहै।उन्होंनेकहाकिहमाराविभागदोहजारकरोड़किसानोंकाऋणमाफकरनेजारहीहै।उन्होंनेकहाकि29दिसंबरकोराज्यसरकारकेएकवर्षपूरेहोनेकेउपलक्ष्यपरसरकारद्वाराविधिवतइसकीघोषणाकीजाएगी।जहांएकलाखतककर्जलेनेवालेकिसानोंको50हजारतककर्जमेंमाफीमिलेगी।जिलाकांग्रेसकीओरसेआयोजितइसकार्यक्रमकीअध्यक्षता•िालाध्यक्षछोटरायकिस्कुनेकियाजबकिमंचसंचालनवरीयपार्टीनेताजगदीशनारायणचौबेनेकिया।इसअवसरपरआयोजितकार्यक्रमकोपार्टीनेताअजयसिंह,प्रकाशकुमारराजु,केपीतिवारी,अम्बुजकुमार,लालबाबूसरदार,संतोषसिंह,सुनीलसिंह,सुशीलसिंह,विनोदसिंह,लालबाबूसिंह,फुलकांतझाआदिनेभीसंबोधितकिया।मौकेपरपार्टीहितमेंकार्यकरनेवालेएकसौसेअधिकनिष्ठावानकार्यकर्ताओकोसम्मानितकियागया।साथही,विभिन्नदलोंकेसैकड़ोकार्यकर्ताकांग्रेसमेंशामिलहुए।इसमौकेपरअश्वनीतांती,दीपकरजक,सत्येंद्रप्रसाद,विनोदरजक,सन्तोषसिंह,अनामिकासरकार,माधवमानकी,सुकुमारगोराई,जीपलालमुंडा,राजूरजक,विपततारणमहतो,मथुराप्रसादमहतो,नवाबअंसारी,सुनीलमहतो,लालमोहनमहतो,मनोजमहतोसमेतकाफीसंख्यामेंकार्यकर्ताउपस्थितथे।