चूरा पोस्त सहित एक तस्कर काबू

जांच

संसू,बुढलाडा:बुढलाडापुलिसनेएकव्यक्तिकोचूरापोस्तसहितगिरफ्तारकियाहै।सहायकथानेदारगुरचरन¨सहनेपुलिसपार्टीकेसाथगांवबीरोकेखुर्दकेपासनाकालगायाथा।इसदौरानसुखदेव¨सहवासीबीरोकेकोसाढे़चारकिलोचूरापोस्तसहितकाबूकिया।पुलिसनेकेसदर्जकरजांचशुरूकरदीहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!