एक गिरफ्तार

जांच

दरभंगा।पतोरओपीपुलिसनेरविवारकीदेररातएपीएमपतोरकांडसंख्या10/17केअप्राथमिकीआरोपीसुरहाचट्टीकेराहुलचौधरीकोगिरफ्तारकरसोमवारकोन्यायिकहिरासतमेंभेजदिया।इसकीपुष्टिपतोरओपीथानाध्यक्षबुद्धदेवरामनेकी।