झामुमो ने मनाया हूल दिवस

जांच

खूंटी:झामुमोजिलाकमेटीकीऔरसेमंगलवारकोलोबिनबागानस्थितजिलाकार्यालयमेंजिलाध्यक्षजुबैरअहमदकेनेतृत्वमेंहूलदिवसमनायागया।अंग्रेजीशोषकोंऔरअत्याचारीजमींदारोंकेखिलाफसंतालीविद्रोहकाबिगुलफूंकनेवालेअमरशहीदसिदो-कान्हो,चांद-भैरवऔरफूलो-झानोंसहितअन्यशहीदोंकोश्रद्धांजलिअर्पितकीगई।मौकेपरजिलाउपाध्यक्षमगनमंजीततिड़ू,भोलानाथलाल,वसीमखान,सचिवअर्जुनमुंडा,मोजीरअंसारी,देवनाथमघईया,डेविडहमसोय,मो.सबीर,हेमन्ततोपनो,शंकरसिंहमुंडा,महेंद्रसिंहमुण्डा,आलोकरितेशडुंगडुंग,महादेवमुंडा,जोनसनहोरो,मंगलहोरो,अजीततोपनो,रतीशकुमारशर्मा,रोशनकंडुलनावमहावीरहोरोआदिकार्यकर्ताउपस्थितथे।