जनविरोधी है केंद्र व राज्य सरकार : रामेश्वर

जांच

लातेहार:जिलाकांग्रेसकमेटीकीबैठकशुक्रवारकोकरकटस्थितसेलिब्रेशनइनहोटलमेंहुई।बैठककीअध्यक्षताजिलाअध्यक्षमुनेश्वरउरांवनेकी।कार्यक्रमकेमुख्यअतिथिकेरूपमेंझारखंडप्रदेशअध्यक्षडॉ.रामेश्वरउरांववपूर्वमंत्रीचंद्रशेखरदुबेउर्फददईदुबेशामिलहुए।कार्यक्रमकोसंबोधितकरतेहुएप्रदेशअध्यक्षनेकहाकिकांग्रेसपूरीमजबूतीकेसाथबूथस्तरमेंकार्यकररहीहै।आनेवालेविधानसभाचुनावमेंकार्यकर्ताकेमेहनतकेबदौलतचुनावजीतेगी।उन्होंनेआगेकहाकिनरेंद्रमोदीवरघुवरदासकीसरकारयुवा,किसान,महिला,आदिवासीकेजनविरोधीहै।केंद्रएवंराज्यसरकारजनताकेसाथधोखाकियाहै।लातेहारजिलाखनिजसंपदासेभरापड़ाहुआहै,इसकेबावजूदभीयहांकेयुवाकोरोजगारनहींप्राप्तहोरहाहै।जनताजागचुकीहै,आनेवालेविधानसभाचुनावमेंजनतासबकसिखाएगी।पूर्वमंत्रीददईदुबेनेकहाकिआनेवालेमेंचुनावमेंकांग्रेसमजबूतीकेसाथचुनावलड़गी।चुनावजीतनेकेलिएअभीसेहीकार्यकर्ताओंकोमेहनतकरनीहोगी।प्रदेशमेंभाजपाकीसरकारगरीबविरोधीसरकारहै।गरीबकेजमीनकोसरकारलूटकरपूंजीपतियोंकोदेनेकाकामकररहीहै।कार्यक्रमकामंचसंचालनजिलाउपाध्यक्षसच्चिदानंदपांडेयनेकिया।इसमौकेपरपूर्वजिलाअध्यक्षप्रमोदप्रसादसिंह,पूर्वजिलाअध्यक्षलालमनोजनाथशाहदेव,प्रदेशमहासचिवकुलदीपकुमाररवि,भीमकुमार,संदीपटोप्पो,मनीषउरांव,मीडियाप्रभारीपंकजतिवारी,सुनीतादेवी,आफताबआलम,अमरयादव,सुरेन्द्रपासवान,सुरेन्द्रभारती,राजेशचौरसिया,आनंदसिंहसमेतकईकांग्रेसकार्यकर्ताशामिलथे।