महिला मोर्चा की जिला महामंत्री बनी हरप्रीत

जांच

जेएनएन,नवांशहर:जिलाभाजपामेंमहिलाओंकीभागीदारीकोबढ़ानेऔरपार्टीकीमेंबरशिपमेंतेजीलानेकेलिएहरप्रीतकौरकोमहिलामोर्चाकीजिलामहामंत्रीनियुक्तकियागया।जिलाभाजपाप्रधानसंजीवभारद्वाजकीदेखरेखमेंमहिलामोर्चापंजाबकीमहामंत्रीडिपलभारद्वाजऔरजिलाप्रधानमोनिकागुप्ताकीअध्यक्षतामेंराहोंरोडपरहुएकार्यक्रममेंप्रोमिलाकोमहिलामोर्चामंडलनवांशहरकीप्रधाननियुक्तकियागया।इसकेसाथहीअमरजीतकौरकोभाजपामेंशामिलकियागया।इनसभीकार्यकर्ताओंकीभाजपामेंज्वाइनिगकरवातेहुएमहिलामोर्चाकीपंजाबकीमहामंत्रीडिपलभारद्वाजनेबतायाकिभाजपाजिलेमें20हजारनएसदस्योंकोसाथजोड़ेगी।इसअवसरपरडॉ.अश्वनीधीर,दिनेशखन्ना,राजाबख्शी,विशालशर्मा,संतोशशर्मा,शिवतेजपाल,बलवंतसिंह,करनदीवान,सतीशतेजपाल,विक्रमशर्मा,शमा,प्रवीन,प्रवेशचोपड़ा,लक्ष्मणचौधरी,मीनूभारद्वाज,रेखा,नम्रताखन्ना,मीनूतेजपाल,रोमीखां,डा.रविशदत्ता,सोनूभल्लाआदिशामिलथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!