सामुदायिक किचन मे पुलिस सहित कई हुए सम्मानित

जांच

संवादसूत्र,बरकाकाना:पुलिसऔरजनताकेसहयोगसेचलरहेसामुदायिककिचनमेंशुक्रवारको700असहायलोगोंकेबीचपूरी,खीरऔरसब्जीकावितरणकियागया।अवसरपरसीसीएलकोलियरीकर्मचारीसंघनेपुलिस,स्वास्थ्यकर्मी,सफाईकर्मीऔरपत्रकारोंकोमालापहनाकरऔरअंगवस्त्रदेकरसम्मानितकिया।अवसरपरओपीप्रभारीहरनारायणसाहनेकहाकिलॉकडाऊनबढ़नेकीस्थितिमेंआगेभीकिचनसुचारूरूपसेचलेगा।लोगलॉकडाऊनकापूरीतरहसेपालनकरेंजिससेकोरोनाकीसमस्याजल्दखत्महोसके।कहाकिकिसीप्रकारकीलापरवाहीऔरअफवाहफैलानेपरकठोरकार्रवाईकीजाएगी।मौकेपरसंघकेपदाधिकारीआदित्यसाहू,प्रदीपधर,मधुसूदनवर्मा,विनयकुमारगुप्ता,सीतारामसिंह,सूर्यदेवप्रसाद,सतपालबोहराजबकिसहयोगदेनेवालोंमेंवरुणकुमार,रामाशंकरठाकुर,कुंदनझा,अविनाशकुमार,अमितबॉस,प्रभुसिंह,नागेंद्रसोनी,शंकरमिस्त्री,संजयलालाआदित्यसेन,रामूसेनसहितकईमौजूदथे।