शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में स्मृति परेड

जांच

जागरणसंवाददाता,नाहन:पुलिसलाइननाहनमेंबुधवारकोपुलिसस्मृतिदिवसपरस्मृतिपरेडकाआयोजनकरशहीदपुलिसकर्मियोंकोयादकियागया।जिलासिरमौरकेएसपीअजयकृष्णशर्मातथाअतिरिक्तपुलिसअधीक्षकबबीताराणानेशहीदपुलिसकर्मियोंकोश्रद्धासुमनअर्पितकिए।बुधवारकोनाहनपुलिसलाइनमेंपुलिसझंडादिवसकेरूपमेंभीमनायागया।